Stacks Image 12

Jaap Kroonenburg speelt Feike Asma 2


CD 1732.02.15

Voorspel en koraal 'Wij loven U, o God, wij prijzen Uwen naam' (Gezang 132)

Bewerking 'k Sla d'ogen naar 't gebergte heen' (Psalm 121)

Fantasie 'Verlosser, Vriend, Gij hoop en lust' (Gezang 171)

Bewerking 'Waar is een vreugd', een kalmt', een heil'

Bewerking 'Waarheen, pelgrims, waarheen gaat gij'

Bewerking 'Komt als kind'ren van het licht'

Fantasie 'Boven de starren'

Fantasie 'Gouden harpen ruisen'

Fantasie 'Zouden wij ook eenmaal komen'

Fantasie 'In de hemel is het schoon'

Fantasie 'De Heer is mijn herder' (Gezang 184)

Bewerking 'Heer ik hoor van rijke zegen'

Bewerking 'Door het luchtruim heen, klinkt Gods lof alleen'

Fantasie 'k Zal gedenken hoe voor dezen, ons de Heer heeft gunst bewezen' (Psalm 77)

Trio en koraal 'Heft aan, verheugt u, Christ'nen, samen' (Gezang 105)

Bewerking 'Vaste rots van mijn behoud' (Gezang 174)

Fantasie 'Dankt, dankt nu allen God, met blijde feestgezangen' (Gezang 135)