Jaap Kroonenburg speelt Feike Asma 3

Jaap Kroonenburg speelt Feike Asma 3
 

CD 1732.03.16
 

  Suite Passie en Pasen van Jan Zwart
1. Meditatie en koraal "Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij" (Ps. 22)
2. Orgelkoraal "O Godd'lijk Lam onschuldig"
3. Canonisch voorspel "O hoofd, vol bloed en wonden" (Gez. 32)
4. Orgelkoraal "Jezus, Uw verzoenend sterven" (Gez. 50)
5. Koraalvoorspel "Ja Jezus sterft, aan 't kruis geklonken"
6. Koraalvoorspel "Komt knielen wij voor Jezus samen" (Gez. 52)
7. Toccata "Laat ieders 's Heeren goedheid loven" (Ps. 118)
8. Orgellied "U bid ik aan, o macht der liefde"
9. Introïtus "Christus is opgestaan" en Fantasie "Daar juicht een toon"
   
  Bewerkingen van Feike Asma
10. Voorspel, orgelkoraal en koraal "Jezus, leven van mijn leven" (Gez. 49)
11. Trio, meditatie en koraal "O hoofd, bedekt met wonden" (Gez. 32)
12. Finale en koraal "Het Lam, voor ons op aard' geslacht" (Gez. 41)
13. Voorspel, canon en koraal "God enkel licht" (Gez. 153)
14. Fantasie "O zegt het allen dat hij leeft"
15. Fantasie "Christus heeft overwonnen"
16. Bewerking "Plechtig zwijgen, zoete vrede"
17. Fantasie "Weest gegroet, gij eersteling der dagen"