Jaap Kroonenburg speelt Kerstmuziek van Jan Zwart en Feike Asma

Jaap Kroonenburg speelt Kerstmuziek van Jan Zwart en Feike Asma
 

CD 1732.01.13
 

  Suite Kerstfeest nr. 2 van Jan Zwart
1. Preludium "Komt allen te samen"
2. Pastorale 1 (De herders)
3. Pastorale 2 (De herdertjes lagen bij nachte)
4. Koraal -Intermezzo "Vanuit de hemel daalde ik neer"
5. Meditatie "Vol van pracht"
6. Postludium "Daar is uit 's werelds duist're wolken"
   
  Bewerkingen van Feike Asma
7. Fantasie "Hoor de eng'len zingen d'eer"
8. Meditatie "O Kindeke klein, o Kindeke teer"
9. Bewerking "Dit is de dag, die God ons schenkt"
10. Pastorale "Heerlijk klonk het lied der eng'len" met als tegenmelodie "Stille nacht"
11. Variaties "O, hoe heerlijk, hoe begeerlijk"
12. Canon "Stille nacht"
13. Feestvoorspel en koraal "Heft aan, heft aan de luide zang"
14. Finale en koraal "Daar is uit 's werelds duist're wolken"
15. Voorspel en koraal "Er ruist langs de wolken"
16. Variaties en koraal "De lofzang van Maria"
17. Voorspel en koraal "De lofzang van Zacharias"
18. Voorspel en koraal "De lofzang van Simeon"
   
  Suite Kerstfeest nr. 1 van Jan Zwart
19. "Ere zij God"
20. "Stille nacht"
21. "Er ruist langs de wolken"
22. "O, hoe heerlijk, hoe begeerlijk"
23 "Nog juicht ons toe die zaal'ge nacht"
24. "Halleluja, looft den Heer"