17 april 2017 - Tweede Paasdag


Jan van Westenbrugge


PROGRAMMA

Feike Asma 1912-1984
Fantasie ‘Wees gegroet, gij eersteling der dagen’

Johann Sebastian Bach 1685-1750
Fantasie in C BWV 573

George Frideric Handel 1685-1759
Aria met Variaties (The Harmonious Blacksmith)

Samuel de Lange sr. 1811-1884
Sonate Nr. 3 in g (naar Psalm 22)
- Allegro moderato
- Andante religioso
- Allegro recitativo
- Moderato. Fuga

Alexandre Guilmant
1837-1911
Scherzo Symphonique opus 55 no. 2

Leonard Gautier 1819-1895
Le Secret Intermezzo Pizzicato

César Franck 1822-1890
Pièce héroïque

Jan van Westenbrugge (*1948)
Delen uit Paassuite
- Jezus is ons licht en leven
- Christus onze Heer verrees
- Daar juicht een toon, daar klinkt een stem
- U zij de glorie (met samenzang)