10 september 2016


Rien DonkerslootVERZOEKPROGRAMMA
Ook dit jaar is er de gelegenheid om aanvragen in te dienen voor verzoeknummers.

Tot maandag 29 augustus kunt u de verzoeken indienen bij het secretariaat of bij Rien Donkersloot. Contactgegevens vindt u op zijn website www.riendonkersloot.nl.

Op de concertavond is er een apart programma beschikbaar.