Kerkelijke ingebruikname Garrels-orgel Groote of Nieuwe Kerk te Maassluis - 4 juni 1978
4 juni 1978 Ingebruikname orgel tijdens kerkdienst
voorganger: ds. R. Heusinkveld
orgel: Feike Asma
 
Toespraak door de voorzitter van het college van kerkvoogden de heer H. Kramer  
 
Zingen Psalm 150 vers 1 en 2  
 
Votum en Groet  
 
Zingen Psalm 149 vers 1, 2 en 3  
 
Doopformulier  
 
Zingen Gezang 415 vers 1, 2 en 3  
 
Bediening van de doop  
 
Zingen Gezang 456 vers 1, 2 en 3  
 
Orgelspel  
 
Gebed  
 
Schriftlezing Hebr. 12 vers 18 - 24  
 
Orgelspel, waaronder gaven voor diakonie en kerkvoogdij worden ingezameld  
(middendeel Triosonate 3 van J.S. Bach)  
Zingen Psalm 87 vers 1, 2, 3 en 4  
 
Preek: tekst Hebr. 12 vers 22  
Thema: Meer dan de bazuinen is Sion de stad van groten en van kleinen  
 
Zingen Gezang 244 vers 1, 2, 3 en 4  
 
Gebed  
 
Zingen Gezang 300 vers 1, 2 en 5  
 
Zegen  
 
Orgelspel  
 
Aan de uitgang is er een extra collecte voor het orgelfonds