Orgelconcert Groote of Nieuwe Kerk te Maassluis - 13 november 2004

Programma 13 november 2004

Voorafgaande aan het concert zal het eerste exemplaar van de cd "Jaap Kroonenburg speelt Feike Asma - deel 7" worden uitgereikt door de heer J.W. van Spronsen aan de burgemeester van Maassluis, de heer J.A. Karssen.

 

 

Hommage aan Feike Asma (1912-1984) - Jaap Kroonenburg

 

 

 

1.

Feike Asma

Fantasie "'k Zal gedenken, hoe voor dezen ons de Heer heeft gunst bewezen" (Psalm 77)

 

 

 

2.

George Fr. Handel

Aria en Allegro uit Concerto 10

 

1685-1759

 

 

 

 

3.

Feike Asma

a. Bewerking "Blijf bij mij, Heer" (Gezang 282)

 

 

b. Orgelkoraal "Gij zijt, o Heer, van d'allervroegste jaren voor ons geweest een toevlucht in gevaren" (Psalm 90)

 

 

c. Toccata "U alleen, U loven wij" (Psalm 75)

 

 

 

4.

Marius Monnikendam

Chorale uit "Sonate da Chiesa"

 

1896-1977

 

 

 

 

5.

Alexandre Guilmant

Marche funèbre et Chant séraphique

 

1837-1911

(Treurmars en Engelenzang)

 

 

 

6.

Charles-Marie Widor

Allegro vivace uit Symphonie 5 (opus 42)

 

1844-1937

 

     

7.

Feike Asma

Fantasie "O mijn ziel, wat buigt g'u neder" en "Maar de Heer zal uitkomst geven" (Psalm 42)