Orgelconcert Groote of Nieuwe Kerk te Maassluis - 5 april 2010
5 april 2010 Orgelconcert - Jaap Kroonenburg
   
1. Jan Zwart Kleine Fantasie "Daar juicht een toon" met de Introïtus "Christus is opgestaan"
1877-1937  
   
2. Jacob Bijster Variaties op een Oud-Nederlands lied "Ick wil mij gaen vertroosten"
1902-1958  
   
3. Georg Fr. Handel Concerto 7 in Bes
1685-1759 - Moderato
  - Andante
  - Larghetto
  - Bourrée
   
4. Samuel Wesley a. Air
1766-1837 b. Gavotte (arr. W.T. Best)
   
5. César Franck Pièce Héroïque
1822-1890  
   
6. Henri Mulet Toccata "Tu es Petra"
1878-1967  
   
7. Feike Asma a. Orgelkoraal "Jezus, leven van mijn leven"
1912-1984 b. Fantasie "Wees gegroet, gij eersteling der dagen" (aansluitend samenzang)